JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE?
Hodowcy zrzeszeni w Związku Kynologicznym w Polsce mogą zamieścić informację
o urodzonych szczeniętach korzystając z systemu www.e-zkwp.pl, wybierając zakładkę "Szczenięta do sprzedaży".

Warunkiem umieszczenia informacji jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący
oraz zatwierdzenie wpisu przez upoważnionego pracownika biura oddziału ZKwP.

Po jego zatwierdzeniu, wpis będzie widoczny przez 3 miesiące od daty jego wprowadzenia lub do chwili usunięcia przez hodowcę,
administratora systemu lub upoważnionego pracownika biura oddziału.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Szczecin

Aleje Jana Pawła II 44, 70-413 Szczecin

Biuro czynne:
wtorek, środa, czwartek 15:30-20:00
Kasa czynna: wtorek, środa, czwartek 15:30-19:00

tel: 91) 434-65-09, tel: 91) 812-85-37
e-mail: szczecin@zkwp.pl

Konto bankowe

Bank PKO BP II O/ Szczecin

PLN 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Account number for foreign exhibitors
IBAN: PL28 1020 4795 0000 9102 0256 4722
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW